Ana sayfa Cloud VMware vSphere Nedir?

VMware vSphere Nedir?

260
0

vSphere

Sektörde en yoğun kullanılan sanallaştırma programı olan VMware vSphere, veri merkezlerini dinamik ve sadeleştirilmiş yapılara dönüştürmek için bireysel, kamusal ve hibrit bulut (internetteki sanal veri ortamı) ortamlarına dönüştürmek için kullanılan bir yazılımdır. Çok kapsamlı özelliklerinden erişilebilirlik, güvenlik, kaynak optimizasyonu ve işletme sürekliliği özellikleri VMware vSphere’i her kesimden ve ölçekten müşteriler için uygun seçenek haline getirmektedir.

150.000’den fazla müşteri tarafından kullanılan VMware® Infrastructure 3 platformunun kanıtlanmış gücünü oluştururken VMware vSphere sermaye ve işletme maliyetlerini azami şekilde düşürmüş, IT hizmetleri üzerindeki kontrolü arttırmış ve bunları yaparken de size seçim konusunda özgürlüğü sunmaktadır. Hangi işletim sistemini, uygulama ve donanımı veya size veya başkasına ait hosting servislerini kullanırsanız kullanın, VMware vSphere her yapıda kullanabileceğiniz bir yazılımdır.

VMware vSphere sayesinde her boyuttaki organizasyon “bulut bilgisayarcılığı”nın özelliklerinden faydalanabilmektedir.

Kilit Faydalar

VMware vSphere sayesinde dahili bulut çözümleri yaratmanın kompleks yapısının niteliğindeki özellikler, uygulamalar ve bilgiler özetlenmekte, bu sayede de IT biriminiz destek hizmetlerine ve işletme için değer yaratma fonksiyonlarına dönebilmektedir. Tıpkı bunlar gibi;

Düşürülmüş maliyetler ve maksimum IT etkinliği: VMware vSphere’in önemli hizmetlerinden birisi de gereksiz altyapı yatırımı gerekliliklerinden kurtarması, IT altyapısının yönetilmesi ve sürdürülmesi sırasındaki maliyetleri ve karmaşayı düşürmesi sayesinde IT hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulmasını sağlamaktır. VMware vSphere kullanmaları durumunda müşteriler sermaye maliyetlerinde %50 ve operasyonel giderlerinde de %25’in üzerinde düşüş yaratmakta, bu sayede de toplam maliyet ve yüklerini hafifletmektedir.

VMware vSphere kullanan organizasyonlar dahili ve harici bulut yapıları arasındaki uygulamalara kaynakları dinamik şekilde dağıtan ve otomatik yöneten sistem sayesinde 15:1’in üzerinde bir konsolidasyon oranına ulaşabilmektedirler. Bu sonuç da spesifik sistemlere ve mimarilere dayalı pahalı uygulama ve bilgi modelinin bir kırılımıdır ve işletme hizmetlerinin en etkin şekilde dağılımı için kendini yöneten ve dinamik olarak optimize edilmiş bir IT ortamı sunmaktadır.

Hizmet seviyesi otomasyonu sayesinde arttırılan IT kontrolü: İşletme ve süreçlerin IT’ye gitgide daha çok bağlanması nedeni ile uygulamaların efektif dağılımı da başarı ve başarısızlık, büyüme ve küçülme arasındaki farkın belirleyicisi durumundadır. Uygulama dağılımı için hizmet kalitesi üzerinde tam kontrol isteyen firmalar IT süreçlerine dikkat etmek durumundalar, feragat edemezler. VMware vSphere ulaşılabilirlik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi altyapıdan hizmet dağıtımına veri merkezi yönetimi detaylarını içeren Servis Seviyesi Sözleşmelerinin (SLA) de karşılanmasını sağlamaktadır. Yeni işletme hizmetleri sunma ihtiyacı duyan uygulama sahipleri sunucu ve saklama ve network altyapılarının sorunlarından kurtulur ve kendi işlerine odaklanmak için bu sorunlardan uzaklaşırlar. Sonuç ise otomatize edilmiş kontrollü bir ortamdır ki bu da hatalara karşı güvenli bir ortamdır.

Seçim şansı ile güçlendirilmiş IT departmanları: VMware vSphere işletmenin ve sektörünün ihtiyaçlarına göre istediği şekilde işletim sistemleri, donanım, uygulama mimarisi, dahili veya harici yapılar kullanımı gibi seçeneklerin arasında seçim şansını sunarak işletmelerin kendi süreçlerini devam ettirmelerini sağlarken aynı zamanda IT ortamının geleceğini korumaktadır. VMware vSphere ile müşteriler seçim özgürlüklerini korur, donanım, işletim sistemi, servis sağlayıcı veya uygulama çatısı gibi konularda özgürlüğünden ödün vermezler. Bu da demektir ki: VMware müşterilerinin şu ana kadarki uygulamaları desteklendiği gibi gelecekteki uygulamaları da sınırlanmayacak, ayrıca dahili veya harici yapılar arasındaki seçimlerinde özgür kalacaklar.

VMware vSphere bir işletmede nasıl kullanılabilmektedir?

Konsolide ve sürekli optimize edilen sunucu, saklama ve network donanımları.

VMware vSphere, uygulamaları daha az sunucu üzerinde ve sanal makinelerde çalıştırdığından dolayı saklama ve network kaynaklarını daha etkin kullanarak sunucu savurganlığını elimine etmektedir. VMware vSphere kullanan organizasyonlar, onun eşsiz dinamik optimizasyon ve hafıza yönetim yetenekleri sayesinde en yüksek konsolidasyon oranlarına ulaşabilmektedirler. VMware vSphere, sunucu, saklama ve network donanımlarının gelişmiş sanallaştırılması yolu ile donanım yönetiminin zorluklarını da düşürmektedir. VMware vSphere müşterileri de bu sayede sermaye maliyetlerini ortalama %50 ve operasyonel maliyetlerini (işçilik gibi) de ortalama %25 oranında düşürebilmektedirler.

Basit ve maliyet etkin ulaşılabilirlik ve hasar kurtarma ile işletme sürekliliğini geliştirin.

VMware vSphere sayesinde donanım arızalarına ve hatta tüm veri merkezinin arızasına karşı işletmenizin sürekliliğini koruyan güvenli ve kırılamaz bir altyapı oluşturabilirsiniz. VMware vSphere sadece planlanmış sunucu, saklama ve network aktivitelerine göre uygulama aksama sürelerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda planlanmamış arıza durumları için de basit ve maliyet etkin yüksek ulaşılabilirlik sunar. VMware vSphere ayrıca pahalı gereçlere gerek olmadan tüm veri merkezinin yedeklenmesi konusuna da basit çözüm getirmektedir.

Akıcı IT operasyonları

VMware vSphere platformu, pek çok lokasyon, uzak veya bölge ofisleri arasında ve her türlü uygulama ve işletim sistemi de dahil olmak üzere test, geliştirme ve üretim ortamlarının operasyonel yönetimini kolaylaştırmaktadır. VMware vSphere donanımsal kaynakların kolayca paylaşımına ve yenilenmesine izin verir ve birbirinden ayrı yerlerdeki uygulama setleri ve işletme kullanıcıları arasında ortak politikalar, operasyonel prosedürler ve otomatize yönetim ile yönetimi kolaylaştırmaktadır. VMware vSphere işletme hizmetlerinin konfigürasyonunu kolaylaştırır ve fiziksel altyapıya veya hizmetlerin gerçek lokasyonuna bağlı kalmaksızın hizmet seviyelerinin güvenliğine bir standart sağlamaktadır. Bu sadece operasyonel fazlalıkları azaltmakla kalmaz, aynı zamanda hizmet düzeyinde bir kayıp olmadan veya yeniden ayarlama gerektirmeden uygulamaların harici ve dahili bulut altyapıları arasında taşınabilirliğine olanak tanır.

VMware vStorage sanallaştırılmış ortamlarda saklama kullanımının en etkin hale getirilmesi için saklama kaynaklarını donanım yapısının kompleksliğinden kurtaran altyapı servisleridir.

VMware vStorage Sanal Makine Dosya Sistemi (VMFS) sanal sunuculardaki kayıtlara ulaşımın etkin şekilde paylaşımına ve kontrolüne olanak sağlayan yüksek performanslı küme dosya sistemidir.

VMware vStorage İnce Konfigürasyon hafıza kapasitesinin dinamik olarak dağıtılmasını sağlar, gerçekten ihtiyaç duyulana kadar yeni hafıza donanımı alımlarını ertelemenizi sağlar ve hafıza sarfiyatını %50 oranına kadar düşürür.

VMware vNetwork sanal ortamlarda ağların optimal yönetimi ve idaresini sağlayan altyapı hizmetleridir.

VMware vNetwork Yaygın Anahtar (Switch) VMware vSphere ortamlarındaki sanal makine ağının konfigürasyonunu, idaresini ve kontrolünü kolaylaştırır ve geliştirir. Ayrıca sanal makine seviyesinde hizmet kalitesini kontrol etmek için ağ yöneticilerine kullanışlı ara yüzler sunan Cisco Nexus 1000v gibi üçüncü tarafça dağıtılan sanal anahtarların VMware vSphere ortamında kullanılmasına olanak sağlanmaktadır.

vspherecloud

VMware vSphere’nin kilit bileşenleri nelerdir?

VMware vSphere aşağıdaki bileşen gruplarının kombinasyonundan oluşmaktadır:

Altyapı hizmetleri sunucu, saklama ve network kaynaklarını etkin şekilde sanallaştırır, bunları bir arada tutar ve işletmenin ihtiyaç ve önceliklerine göre uygulamaların işletilmesine olanak tanır.

Uygulama hizmetleri bu bileşen seti de uygulama türüne veya işletim sistemine bakılmaksızın sunulan VMware vSphere üzerinde kullanımda olan tüm uygulamalar için dahili hizmet seviyeleri kontrolleri sunulmaktadır.

Altyapıların ve uygulama hizmetlerinin yönetimi, günlük operasyonel görevlerin otomasyonu küçük ve büyük VMware vSphere ortamları sayesinde VMware vCenter Sunucusu tarafından sağlanmaktadır.

Altyapı hizmetleri: Donanım kaynaklarını sanallaştır ve bir arada tutar

VMware vSphere altyapı hizmetleri ayrık donanım kaynaklarını, tıpkı doğal olarak kullanıldıkları bilgisayar sistemlerindeki performanslarını koruyacak şekilde bir araya getirerek paylaşımlı bir çerçeve oluşturur. VMware vSphere aşağıdaki altyapı hizmetlerini sunmaktadır:

VMware vCompute: sunucu kaynaklarını etkin şekilde sanallaştıran ve onları uygulamalar arasında mantıklı şekilde dağıtılacakları sanal havuzlarda toplayan altyapı hizmetleridirler.

VMware ESX® and VMware ESXi™ server donanım kaynaklarını azaltan ve onları pek çok sanal makinenin paylaşımına açan güvenilir, ürün yönünden onaylanmış ve yüksek performanslı sanallaştırma düzlemi sunmaktadır. Eşsiz hafıza yönetimi ve geliştirilmiş planlama yetenekleri ile VMware ESX ve ESXi en yüksek konsolidasyon oranlarına ve en iyi uygulama performanslarına olanak sağlamaktadır, hatta bazı durumlarda fiziksel sunuculardan bile daha iyi olabilmekteler.

VMware Dağıtılmış Kaynak Planlayıcı (DRS) pek çok kümedeki bilişim kaynaklarını bir araya getirir ve işletme önceliklerine göre onları sanal makineler arasında dinamik olarak dağıtır, otomasyon sayesinde de yönetim kompleksliğini azaltır. VMware Dağıtılmış Güç Planlayıcısı(DPM), VMware DRS dahil olarak, sürekli olarak her kümenin sunucu enerji tüketimini optimize ederek VMware DRS kümelerinin enerji etkinliğini otomatize eder.

VMware Hata Toleransı herhangi bir donanım arızası durumunda herhangi bir veri kaybı veya ulaşılamama durumuna izin vermeden sürekli olarak uygulamalara ulaşılabilirlik sunmaktadır.

VMware Veri Yedekleme küçük ortamlarda sanal makineler için basit, uygun maliyetli ve aracısız yedekleme ve veri kurtarımı sunmaktadır.

Güvenlik: güvenlik hizmetlerimiz sayesinde operasyonel ihtiyaçlarınıza ve güvenlik politikalarınızın uygulamasına sorun çıkarmadan IT departmanının uygulamaları uygun seviyelerde sunmasına olanak sağlamaktadır.

VMware vShield Bölgeleri kullanıcıların ve hassas verilerin güveninin network segmentasyonu ve güven oturtulmasını sağlarken paylaşım ortamlarındaki ortak güvenlik politikaları sağlayarak uygulama güvenliği sunmaktadır.

VMware VMsafe™ sanal makinelere fiziksel sunuculardan daha yüksek seviyelerde güvenlik sunabilmek için sanallaştırma düzlemi ile birlikte ve ahenk içinde çalışan güvenlik ürünlerinin kullanılmasını sağlar.

Ölçeklenebilirlik: Ölçeklenebilirlik servisleri IT’nin ihtiyaç durumuna göre hatasız şekilde her uygulama için uygun miktarda kaynağı ayırmalarını sağlar.

VMware DRS işletme önceliklerine sadık kalarak doğru kaynağın doğru uygulamaya sağlanmasını garantilemek için dinamik olarak yükleri dengeler; uygulamaların ihtiyaç duyulduğu kadar küçülüp büyümesine izin verir.

Hot add gecikme veya aksaklık olmadan ihtiyaç duyulduğu anda CPU ve hafızanın sanal makineye eklenebilmesine olanak sağlar.

Hot plug gecikme veya aksaklık olmadan sanal hafızaların veya network araçlarının sanal makinelere eklenebilmesine ve kaldırabilmesine olanak sağlamaktadır.

Sanal disklerin genişlemesi gecikme veya aksaklık olmadan çalışmakta olan makinelere sanal hafıza eklenmesine olanak sağlar.

Uygulama Hizmetleri: Uygulamalar için yerleşik hizmet seviye kontrolleri

VMware vSphere uygulama hizmetleri uygulama hizmetleri seviyeleri üzerinde tıpkı ulaşılabilirlik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi kontrolleri yerleşik olarak sunmaktadır ve VMware sanal makineleri üzerinde çalışmakta olan uygulamalar için kolaylıkla ve standart şekilde aktive edilebilmektedir.

Ulaşılabilirlik: Bu hizmet herhangi bir karmaşık ve lüzumsuz donanım veya kümeleme yazılımına ihtiyaç duymadan IT servisinin uygulamaları önceliklerine ve ihtiyaç duyulmasına göre değişik seviyelerde sunabilmelerine olanak sağlamaktadır.

VMware vMotion™ hizmet kaybı veya kullanıcılarda kesilme yaratmadan sanal makinelerin anlık taşınmalarını sağlayarak planlanmış sunucu bakımı zamanlarında uygulamalarda kesintiler yaşanmasını elimine etmektedir.

VMware Storage vMotion hizmet kaybı veya kullanıcı erişimlerinde kesilme yaratmadan sanal makinelerin anlık taşınmasını sağlayarak planlanmış hafıza bakımlarında uygulamalarda kesinti yaşanması durumlarını elimine etmektedir.

VMware Yüksek Ulaşılabilirlik(HA) herhangi bir donanım veya sistem hatası durumunda tüm uygulamaların uygun dakikalar içinde otomatik olarak yeniden başlatılmasını uygun maliyetle sunmaktadır.

vApps herhangi bir işletim sisteminde çalışan tüm uygulamaları içerebilir ve müşterilerine uygulamalarını harici ve dahili bulutlar arasında tamamen aynı hizmet seviyelerinde transfer edebilme mekanizması sunmaktadır.

vApps: Kesintisiz uygulama taşınmasını ve bulutlar arasında seçim yapılmasını garantiler

VMware vSphere vApp için de destek sunmaktadır, vApp tıpkı operasyonel politikalar ve onunla ilintili hizmet seviyelerinde olduğu gibi çok katlı uygulamaların bileşenlerini belirlemek ve kapsamak için endüstri standardı Açık Sanallaştırma Formatı’nı kullanan bir veya daha fazla sanal makineyi içeren mantıksal bütündür.

Tıpkı ürünler hakkında tüm bilgileri içeren UPC bar kodu gibi vApp de bulut işletim sisteminin otomatik olarak algılayabileceği ve yürütebileceği şekilde bir uygulama için işletimsel politikaları belirlemek adına uygulama sahiplerine olanak tanımaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin